Termeni și condiții

I. TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE WWW.RIDA.RO

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.rida.ro, numit generic în continuare și „site-ul”. E-mail de contact: colaboram@rida.ro.
Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile stipulate de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea, înregistrarea ca membru, înscrierea de proiecte și accesarea oricărei alte funcționalități presupun implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

RIDA – ROMANIAN INTERIOR DESIGN ASSCIATION este o asociație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.

Utilizator – persoană fizică / juridică care are sau obține acces la site, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Asociația RIDA (electronic, telefonic, etc.).

Membru – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site care, prin finalizarea procesului de înregistrare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții și a cărui înregistrare a primit aprobarea Comisiei RIDA.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite logarea utilizatorului și care conține informații despre Membru/Utilizator.

Conținut – toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Noutăților și Beneficiilor adresate utilizatorilor și accesibile într-o anumită perioadă.

2. ÎNSCRIEREA ÎN COMUNITATEA RIDA

2.1. Înscrierea în comunitate se va face completetând Formularul de Înscriere de pe website-ul www.rida.ro, secțiunea Devino Membru.

2.2. Formularul de Înscriere cuprinde secțiuni obligatorii. Aplicantul va oferi un link ce cuprinde proiecte de portofoliu (website, blog, profil de social media etc.) în baza căruia Comisia RIDA va evalua posibilitatea oferirii statutului de Membru RIDA. Conținutul oferit spre evaluare în link-ul ce cuprinde proiecte de portofoliu (website, blog, profil de social media etc.) nu va fi folosit spre publicare, având doar rol de criteriu de selecție. Comisia RIDA are rol de juriu de selecție și își rezervă dreptul de veto în stabilirea acordării statutul de Membru RIDA. Evaluarea aplicației de obținere a statutului de Membru RIDA de către Comisia RIDA are la bază verificarea respectării Criteriilor Obigatorii din formularul de aplicare și judecata Calității Creative și a Coerenței Generale. Informațiile înregistrate în platformă sunt introduse de către utilizatorul extern și validate intern de către Comisia RIDA.

2.3. Aplicantul va oferi informații referitoare la pregătirea profesională în domeniu (studii, cursuri, acreditări etc.). Aceste informații nu vor fi publicate pe profilul utilizatorului, având ca rol eficientizarea centralizării informațiilor în scop intern.

2.4. Au dreptul de a aplica pentru statutul de Membru RIDA Designeri, Arhitecți și Birouri de Arhitectură sau Design în baza dovezii unei forme juridice de reprezentare prin introducerea Codului Unic de Inregistrare (CUI).

2.5. După completarea și trimiterea Formularului de Înscriere, aplicanții au obligația de a-și verifica e-mailul pentru a nu pierde notificări importante din partea RIDA. Ne rezervăm dreptul de a cere informații sau fotografii suplimentare înainte de acordarea statutului de Membru RIDA.

2.6. Completarea și trimiterea Formularului de Înscriere nu garantează automat obținerea statutului de Membru RIDA.

3. PUBLICAREA PROIECTELOR PE WEBITE-UL WWW.RIDA.RO ȘI ÎNSCRIEREA PROIECTELOR ÎN COMPETIȚIA RIDA

3.1. Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA se vor face completetând Formularul de pe website-ul www.rida.ro, secțiunea Trimite-ne proiectul tău. Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA pot fi făcute separat sau simultan, fără a fi condiționate reciproc. Aceste opțiuni sunt rezervate exclusiv Membrilor RIDA. Informațiile înregistrate în platformă sunt introduse de către utilizatorul extern și validate intern de către Comisia RIDA.

3.2. Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA stabilesc calitatea de creator / deținător al drepturilor de autor privind proiectul/proiectele înscrise și totodată acordul de publicare a proiectelor trimise, în format integral sau parțial pe website-ul www.rida.ro, pe pagina de profil proprie și pe canalele social media prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare.

3.3. Atât textul, cât și imaginile atașate Formularului vor fi folosite în materialele de comunicare pe diverse canale (pe website-ul www.rida.ro, pe pagina de profil proprie și pe canalele de social media. Participanții au obligația de a furniza fotografii relevante ale proiectului și de a respecta specificațiile tehnice din Formular.

3.4. După completarea și trimiterea Formularul, toate proiectele vor fi prezentate Comisiei RIDA. Membrii Comisiei RIDA vor selecta proiectele ce vor fi publicate pe website-ul www.rida.ro și/sau înscrise în Competiția RIDA. La finalul procesului de selecție, toți aplicanții care au înscris proiecte vor primi un e-mail privind decizia finală a Comisiei RIDA. Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA pot fi astfel acordate sau refuzate în funcție de decizia Comisiei RIDA.

3.5. Comisia RIDA are rol de juriu de selecție și își rezervă dreptul de veto în stabilirea Publicării unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierii unui proiect în Competiția RIDA. Evaluarea aplicației în vederea Publicării unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierii unui proiect în Competiția RIDA de către Comisia RIDA are la bază verificarea respectării Criteriilor Obigatorii și judecata Calității Creative și a Coerenței Generale a proiectului trimis.

3.6. După completarea și trimiterea Formularului aplicanții au obligația de a-și verifica e-mailul pentru a nu pierde notificări importante din partea RIDA. Ne rezervăm dreptul de a cere informații sau fotografii suplimentare înainte de Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA.

3.7. Completarea Formularului nu garantează automat Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA.

3.8. În timp ce Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro este permisă în orice moment al anului, Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA este permisă doar în perioada campaniei de Call for Projects, stabilită de către organizatorul Competiției – RIDA. Campania Call for Projects este definită de Regulamentul Competiției RIDA, comunicat Membrilor RIDA pe canalele specifice.

4. MEMBRII RIDA ȘI CALITATEA DE MEMBRU RIDA. DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA STATUTULUI DE MEMBRU RIDA. DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI.

4.1. Membrii RIDA sunt considerați toți cei ce au obținut statutul de Membru RIDA prin Înscrierea în Comunitate.

4.2. Membrii RIDA au următoarele Drepturi:
a. Să participe la Proiectele RIDA, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbateri care interesează domeniul și practica profesională;
b. Să semnaleze către RIDA problemele care privesc scopul şi obiectivele RIDA, în vederea promovării şi apărării acestora;
d. Să primească sprijin şi asistenţă din partea RIDA în măsură justificată și coerentă;
e. Să se reprezinte prin statutul de Membru RIDA;
f) Să adreseze cereri, propuneri sau reclamatii la orice nivel al RIDA si să primească răspuns;
c. Să poată renunța oricând la calitatea de Membru RIDA;

4.3. Membrii RIDA au următoarele Îndatoriri:
a. Să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile Comisiei RIDA şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor RIDA;
b. Să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material la adresa RIDA;
c. Să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza scopul, obiectivele, activitatea sau interesele RIDA;
d. Să contribuie, după posibilități, la atingerea scopului RIDA fără să revendice avantaje;
e. Să nu angajeze RIDA în nici o activitate fără a avea mandat în acest sens;
g) Să aibă conduită civică, morală și profesională, să dovedească fidelitate față de cauza și scopul RIDA.

4.4. Calitatea de Membru RIDA încetează prin:
a) Demisie
b) Excluderea pentru nerespectarea prevederilor statutare sau pentru desfășurarea unor activități care aduc prejudicii la adresa RID
c) Excluderea pentru neîndeplinirea standardelor deontologice în cadrul RIDA

4.5. Excluderea unui Membru RIDA se hotărăște de către Comisia RIDA. Comisia RIDA își rezervă dreptul de veto în stabilirea retragerii statutul de Membru RIDA prin excludere.

5. DREPTURI DE AUTOR

5.1. RIDA și partenerii săi își rezervă dreptul de a reproduce, înregistra, publica, distribui și difuza imaginile și conținutul multimedia create pentru și rezultate în urma Proiectelor întreprinse de către RIDA (inclusiv numele participanților), pentru a promova eficient RIDA.

5.2. RIDA își rezervă ulterior dreptul de a solicita Membrilor RIDA să trimită parte din sau toate piesele înscrise sau trimise în cadrul proiectelor RIDA, în scopul de a promova RIDA atât în evenimente din România, cât și din străinătate. Termenii și condițiile specifice vor fi stabilite ulterior, de la caz la caz.

5.3. RIDA nu își asumă responsabilitatea morală, juridică sau legală asupra materialelor (text, imagine, multimedia) înscrise sau trimise, scopul RIDA fiind pur reprezentativ, promoțional și expozițional. Responsabilitatea morală, juridică sau legală asupra materialelor (text, imagine, multimedia) înscrise sau trimise este în integralitate a Membrilor RIDA, aceștia asumându-și în prealabil calitatea de creator / deținător al drepturilor de autor privind materialelor (text, imagine, multimedia) înscrise sau trimise și totodată acordul de publicare, în format integral sau parțial pe website-ul www.rida.ro, pe pagina de profil proprie și pe canalele social media prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare.

5.4. Prin trimiterea de proiecte prin intermediul website-ului www.rida.ro, autorul sau reprezentantul autorului care trimite proiectul, isi asuma își asumă calitatea de creator / deținător al drepturilor de autor privind Proiectul/Proiectele trimise, și declară pe propria răspundere că:

a. este de acord cu publicarea Proiectului/Proiectelor, integrală sau parțială pe canalele următoare:

  • Albumul Lifestyle Design Interior, ediția 2023, în format print și digital
  • Website-ul Asociației RIDA: https://designdeinterior.ro/ si https://rida.ro/
  • Instagram: https://www.instagram.com/designdeinterior.ro/
  • Facebook: https://www.facebook.com/designdeinterior.ro/
b. va pune la dispoziție în format digital și tipărit (dacă este cazul) elementele necesare pentru postare/publicare;
c. deține toate drepturile legitime cu privire la Proiect/Proiecte și că am dreptul necondiționat să decid și să aprob publicarea lui/lor, iar asociația RIDA, persoană juridică română de drept privat, nonprofit, neguvernamentală, apolitică şi independentă, înființată conform Încheierii din 13.09.2018 pronunțată de Judecătoria Sector 5 în dosarul nr. 15399/302/2018, cu sediul social în Bucuresti, sector 5, Str. Nicolae Dobrin nr. 18, et. 1, având CIF 40670727, este exonerată de orice răspundere.

6. DREPTUL DE PROPRIETATE

6.1. Conținutul site-ului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Asociației RIDA, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

6.2. Membrului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Asociația RIDA, includerea oricărui conținut în afara site-ului, decât cu acordul scris expres al Asociației RIDA.

6.3. În cazul în care Asociația RIDA conferă Membrului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Asociației RIDA pentru respectivul Membru/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

6.4. Nici un conținut transmis către Membru sau Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea Asociației RIDA și/sau al angajatului/presupusului angajat Asociației RIDA care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

7. CONFIDENȚIALITATE

7.1. Informațiile de orice natură furnizate de către utilizator vor rămâne în proprietatea Asociației RIDA.

7.2. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de utilizator cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Asociației RIDA.

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Asociației RIDA acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Asociația RIDA să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, sugestii, know-how-uri sau tehnici pe care le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Asociația RIDA nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7.4. Prin înscrierea în baza de date Asociația RIDA, utilizatorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Asociația RIDA: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Asociația RIDA poate dezvolta programe comune de educație, oferire de beneficii etc. în industria designului interior.

8. PUBLICITATE

8.1. Newsletterele Asociației RIDA sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Asociația RIDA. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

8.2. În momentul în care utilizatorul își creează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către acesta poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Asociației RIDA în acest sens.

8.3. Dezabonarea de la primirea newsletterelor se poate face în orice moment folosind butonul special destinat din cadrul oricărui newsletter.

8.4. Renunțarea la primirea newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Termeni și condiții.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. RIDA – ROMANIAN INTERIOR DESIGN ASSCIATION este o asociație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.

9.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Asociația RIDA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

9.3. Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/membrilor privind situația contului lor de pe rida.ro, informarea utilizatorilor/membrilor privind activitați comerciale, de promovare și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică și comportamentul consumatorului.

9.4. Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comanda declarați că acceptați necondiționat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date Asociația RIDA și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Asociația RIDA, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către Asociația RIDA, afiliații și colaboratorii acestora de activitați cum ar fi, dar fară a se limita la, activitați comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc că aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Asociația RIDA atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinatate.

9.5. Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

9.6. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Str. Progresului 1-3, București, vă puteți exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive intemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

9.7. Astfel, Asociația RIDA poate notifica utilizatorii/membrii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

9.8. Asociația RIDA nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/membru care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul rida.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastra de date.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali. De asemenea, Asociația RIDA poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se fac conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii, servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători.

9.9. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Comanzi pentru
mai multe proiecte o data
Ai mai multe proiecte de amenajare în derulare? Nicio problemă! Pe măsura ce parcurgi lista de produse îl poți adauga rapid la proiectul potrivit.
Faci o listă cu propuneri de produse
pe care o discuți cu clientul tău
Clientul poate sa modifice alaturi de tine produsele și cantitățile necesare întrun coș de comandă comun.
Lansezi comanda
în numele clientului
RIDA Shop este magazinul online dedicat exclusiv designerilor și arhitecților de interior.